Bedeker onkologickej liečby

Online only

978-80-8152-928-3

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Lucia Tóthová • Katarína Šiňanská • Eva Žiaková
Year of publication:2020
Available from:01.12.2020
Edition:1st edition
Document type:Informačná brožúra
Publication language:Slovak
Number of pages:44
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Social Work
Note:Brožúra bola vydaná v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy KEGA 008UPJŠ-4/2019 s názvom „Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej práce“.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products