Dejiny procesného práva do roku 1848

978-80-8152-257-4

Tlačená publikácia

Na sklade

9,80 €
9,80 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Erik Štenpien
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:108
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra dejín štátu a práva

Popis

Rok 1848 bol ako je známe v mnohom prelomový. Znamenal zmenu spoločenských i právnych pomerov prakticky v celej Európe. Revolúcie znamenali zrod nových typov štátov – staré feudálne vzťahy boli nahradené modernou spoločnosťou založenou na báze rovnosti občanov. Záleží samozrejme od rozvoja danej krajiny, ako skoro pristúpili jej občania k revolučným zmenám. Už pred rokom 1848 v niektorých krajinách Európy vznikol pomerne moderný systém súdov, procesné predpisy boli tiež čoraz jasnejšie. „Spanilá jazda“ Napoleona Bonaparta krajinami západnej Európy síce bola spojencami zastavená, jeho právo však porážkou pri Waterloo neutrpelo žiadnu ujmu. Naopak – procesné predpisy zavedené Napoleonom I. začínajú svoje víťazné ťaženie až po jeho páde. Veľkolepé ťaženie – nie len do Európy, ale aj na iné kontinenty. Nie je úlohou tejto publikácie komplexne zmapovať dejiny procesného práva. Dielo má predovšetkým ambíciu byť učebnicou dejín procesného práva v prvom rade slúžiacou predmetu „Dejiny procesného práva do roku 1848“. Môže však byť dobrou pomôckou pre odbornú aj laickú verejnosť, ktorá sa o problematiku dejín súdnictva v Európe i u nás zaujíma. 

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie