Municipálne zákonodarstvo Uhorska ako predobraz potrianonských zmien verejnej správy na Above a v Turni

Tlačená publikácia Municipálne zákonodarstvo Uhorska ako predobraz potrianonských zmien verejnej správy na Above a v Turni

ONLINE

978-80-574-0315-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Erik Štenpien
Rok vydania:2024
Dostupné od:21.05.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:72
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia vznikla v rámci riešenia grantového projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja č. APVV-19-0419: „100 rokov Trianonskej zmluvy“.
DOI:https://doi.org/10.33542/MZU-0315-9
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladaná monografia sa venuje reformám miestnej správy v druhej polovici 19. storočia, ktoré na našom území znamenali zavedenie municipalizmu – zoštátnenia miestnej správy. Práca sa podrobne venuje rozboru rozdielov medzi zákonnými článkami 42/1870 a 21/1884, z ktorých druhý bol doteraz vnímaný slovenskými právnymi historikmi ako novelizácia. Rozborom rozdielov v texte oboch noriem, ako aj poukázaním na prejavy praktickej aplikácie oboch noriem v miestnej praxi na Above a v Turni, sa snaží dokázať, že zákonný článok 21/1884 je rekodifikáciou a po vzniku ČSR bol recipovaný ako základ miestnej správy na Slovensku a platil aj v čase uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy.   

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie