PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA XII.

ONLINE

8-80-574-0247-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jozef Suchoža - Ján Husár - Regina Hučková
Dostupné od:1.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:404
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantových úloh APVV-17-0561 “Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetickej spoločnosti”, APVV-19-0424 „Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie“
Poznámka:a APVV-21-0336 „Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie“.
DOI:https://doi.org/10.33542/POE-0247-3
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia „PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA XII." je súborom vedeckých prác autorov participujúcich na rovnomennom sympóziu. Publikácia sa zameriava predovšetkým na oblasť zastúpenia v súkromnom práve, spriaznených osôb v korporačnom a konkurznom práve a aktuálnych otázok právnej regulácie umelej inteligencie. Autori jednotlivých príspevkov sú erudovanými odborníkmi z rozličných odvetví práva. Kolekcia vedeckých prác je uceleným dielom v podobe zborníka, s presahom do súkromnoprávnych ako aj verejnoprávnych odvetví. Čitateľom sú predložené vedecké výstupy od autorov zo slovenského právneho prostredia, ako aj od zahraničných autorov. Viaceré práce autorov poskytujú európsku právnu perspektívu či medzinárodnú komparačnú perspektívu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie