STAV A PERSPEKTÍVY VEREJNÝCH FINANCIÍ V EÚ

ONLINE

978-80-574-0145-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Elena Lazoríková - Adrián Popovič - Anna Románová
Rok vydania:2022
Dostupné od:13.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:256
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Projekty VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ “ a VEGA č. 1/0214/21: „Daň z nehnuteľností - právny stav a potenciál“.
DOI:https://doi.org/10.33542/SPF22-0145-2-00
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Recenzovaný zborník vedeckých prác

Tento zborník vedeckých prác prezentuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie „Stav a perspektívy verejných financií v EÚ“, ktorá sa konala v dňoch 2. a 3. júna 2022 v Košiciach a vznikol ako čiastkový výstup z riešenia grantových úloh projektov VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)“ a VEGA č. 1/0214/21: „Daň z nehnuteľností - právny stav a potenciál“. Zborník tvoria príspevky účastníkov konferencie rozdelené do dvoch tematických sekcií, a to „Rozpočet EÚ“ a „Nehnuteľnosti v zdaňovaní“. Kým prvá časť príspevkov sa venuje ako príjmovej stránky rozpočtu EU (najmä v kontexte systému vlastných zdrojov), tak aj jeho výdavkovej ako aj jeho vzťahu k iným rozpočtom, tá druhá sa zameriava na nehnuteľnosti ako predmet špecifických regulácií rôznych daní, vrátane tých priamo zdaňujúcich nehnuteľnosti rovnomennou daňou.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie