THE CONDITION OF PUBLIC FINANCES IN THE EU AND THEIR FUTURE PERSPECTIVES

Online only

978-80-574-0145-2

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Elena Lazoríková - Adrián Popovič - Anna Románová
Year of publication:2022
Available from:13.12.2022
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:slovenčina, angličtina
Number of pages:256
Faculty:Faculty of Law
Note:Projekty VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ “ a VEGA č. 1/0214/21: „Daň z nehnuteľností - právny stav a potenciál“.
DOI:https://doi.org/10.33542/SPF22-0145-2-00
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

More info

Reviewed proceedings of scientific papers

Related Products