PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA XI.

ONLINE

978-80-574-0154-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

EditoriJozef Suchoža - Ján Husár - Regina Hučková
Dostupné od:20.10.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:298
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantových úloh APVV-17-0561 “Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetickej spoločnosti ” a APVV-19-0424 „Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie“.
DOI:https://doi.org/10.33542/POE2022-0154-4
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

V rokoch 2020 a 2021 bola tradícia konania konferencie Právo – obchod – ekonomika kvôli bezprecedentnej situácií spojenej so šírením ochorenia Covid-19 mimoriadne pretrhnutá. V tomto roku nám situácia umožňuje obnoviť tradíciu konania našej tatranskej konferencie a po dvoch rokoch sa opätovne fyzicky stretnúť s tradičnými domácimi i zahraničnými účastníkmi. Zároveň sa však tešíme na účastníkov, ktorí na našu konferenciu zavítajú po prvýkrát (no veríme, že nie naposledy).

Do rúk sa vám dostáva zborník vedeckých prác, ktorý je vydaný v nadväznosti na riešenie vedeckých projektov na vedeckom pracovisku - katedre obchodného práva a hospodárskeho práva ako hlavného organizátora vedeckej konferencie, ale zároveň i na ďalších katedrách Právnickej fakulty UPJŠ či mnohých akademických pracoviskách v tuzemsku i zahraničí. Zborník je vydaný s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Editori ďakujú všetkým, ktorí do neho prispeli svojimi vedeckými článkami a zároveň i recenzentom za ich cenné pripomienky a odporúčania.

Za editorov: Regina Hučková

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie