Rule of Law a medzinárodné právo

ONLINE

978-80-8152-366-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ľudmila Elbert
Rok vydania:2015
Dostupné od:7.12.2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:280
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva
Poznámka:Vedecká monografia bola vydaná v rámci riešenia výskumného projektu APVV-0823-11: Regionalizmus a jeho prínos do všeobecného medzinárodného práva.

Popis

Predkladaná vedecká monografia sa zaoberá problematikou Rule of Law a jeho miestom, úlohami a osobitosťami na úrovni medzinárodného práva.Predkladaná vedecká monografia sa zaoberá problematikou Rule of Law a jeho miestom, úlohami a osobitosťami na úrovni medzinárodného práva. Law ako hodnote, ktorá by mala vládnuť v jednotlivých spoločenstvách, vnútroštátnych i medzinárodných. Rule of Law je tak prirovnávané k základnej norme Kelsena, ktorá by mala stáť na vrchole právneho poriadku ako norma zdôvodňujúca platnosť a existenciu noriem právneho poriadku, vnútroštátneho i medzinárodného.
Hoci je predmetom skúmania Rule of Law na úrovni medzinárodného práva, nemôžeme o ňom uvažovať bez toho, aby sme pochopili Rule of Law vo vnútroštátnom práve. Podobne ako sa líši vývoj Rule of Law v závislosti od toho, či sa rozvíjalo v anglo-americkom alebo kontinentálnom práve, líši sa i jeho aplikácia a rozvoj na úrovni vnútroštátneho práva a medzinárodného práva. Odlišnosti spôsobujú najmä úlohy a ciele, ktoré má medzinárodné Rule of Law zabezpečiť, no i odlišné vlastnosti vnútroštátneho a medzinárodného práva.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie