Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva

ONLINE

978-80-574-0137-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Juraj Panigaj
Rok vydania:2022
Dostupné od:07.11.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:120
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/ZAE2022-0137-7
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Zborník príspevkov z XV. študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva konaného 22. apríla 2022 hybridnou formou za účasti študentov Právnickej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Dňa 22.4.2022, symbolicky na deň Zeme, sa na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnil jubilejný XV. ročník študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva. Tohtoročné podujatie bolo venované čoraz pálčivejšej téme ochrany životného prostredia. Téma „Zelené ambície v podmienkach európskeho a medzinárodného práva“ oslovila nejedného študenta, výsledkom čoho bolo viacero zaujímavých príspevkov, spadajúcich ako pod právo Európskej únie, tak medzinárodné právo. Európske právo prináša v súčasnosti veľké výzvy, no aj očakávania prostredníctvom Európskej zelenej dohody. Aj preto sa viaceré študentské príspevky zaoberali práve tematikou spadajúcou pod Európsku zelenú dohodu a to či už z pohľadu jej jednotlivých iniciatív vo všeobecnosti, alebo konkrétnejšie, v intenciách Agendy 2030, či výkonu tzv. zelenej diplomacie. Druhá rovina príspevkov sa zaoberala ochranou životného prostredia v rámci medzinárodného práva. Študenti sa venovali otázkam environmentálneho charakteru v oblastiach klimatických zmien, medzinárodného morského práva, ochrany atmosféry, či otázke klimatických utečencov. Publikácia samotná je výstupom projektu APVV APVV-20-0576 „Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte medzinárodného a vnútroštátneho práva)“.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie