Liber Amicorum Ján Klučka

ONLINE

978-80-574-0031-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Dominika Becková
Rok vydania:2021
Dostupné od:01.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:506
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/LA2021-0031-8
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Pri príležitosti životného jubilea profesora Jána Klučku sme sa na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva rozhodli pripraviť zborník Liber Amicorum. Prostredníctvom príspevkov sa tak môžeme v tomto zborníku stretnúť s jeho kolegyňami a kolegami z akademického prostredia, spolupracovníkmi z oblasti súdnictva, z Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo Súdneho dvora Európskej únie, so súčasnými kolegyňami a kolegami z fakulty a v neposlednom rade aj s jeho doktorandkami a doktorandom. Ich príspevky sa venujú vybraným otázkam medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného a procesného, práva Európskej únie a ústavného práva Slovenskej republiky. Príspevky sú popretkávané odkazmi na spomienky viažuce sa s profesorom Jánom Klučkom.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie