Rule of Law a medzinárodné právo

Online only

978-80-8152-366-3

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Ľudmila Elbert
Year of publication:2015
Available from:7.12.2015
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:280
Faculty:Faculty of Law
Institute:Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva
Note:Vedecká monografia bola vydaná v rámci riešenia výskumného projektu APVV-0823-11: Regionalizmus a jeho prínos do všeobecného medzinárodného práva.

Related Products