Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického práva

ONLINE

978-80-8152-181-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Adam Giertl
Rok vydania:2014
Dostupné od:21.11.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:192
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva

Popis

Zborník príspevkov zo VII. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva konaného v dňoch 11. – 12. apríla 2014 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach

Napriek tomu je dnes lietanie a cestovanie do kozmu bežnou súčasťou ľudskej civilizácie. Aká je úloha práva v tomto procese? To je otázka, ktorú si položili organizátori VII. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva sledujúc ambíciu zhodnotiť prínos medzinárodného práva v oblasti letectva a kozmických letov najmä vo svetle aktuálneho vývoja. Jednotlivých tém sa zhostili študenti druhého, tretieho, ale aj vyšších ročníkov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Výsledkom ich práce na zverených témach, ktoré mohli autori konzultovať s členmi Ústavu európskeho práva a oddelenia medzinárodného práva, je predkladané dielo. Zborník je tematicky rozdelený na dve časti. Prvá časť oboznámi čitateľa s vybranými témami súvisiacimi s leteckým právom a druhá časť je venovaná medzinárodnému kozmickému právu. Svojim zameraním má zborník aj širší dosah, keďže v niektorých aspektoch zapadá do širšieho kontextu výskumu, ktorý prebieha na Ústave európskeho práva a oddelení medzinárodného práva a ktorý sa zameriava na skúmanie vplyvu regionalizmu na všeobecné medzinárodné právo a vice versa. Túto problematiku odrážajú aj témy jednotlivých príspevkov.

Zostavovateľ

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie