Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci

ONLINE

978-80-8152-120-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Alexander Bröstl • Marta Breichová Lapčáková • Martin Štrkolec
Rok vydania:2014
Dostupné od:12.02.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:542
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra teórie štátu a práva
Poznámka:Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0692/12 – „Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu a realizáciu práva“

Popis

Zborník vedeckých prác doktorandov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie