Umelá inteligencia z pohľadu práva

ONLINE

978-80-574-0037-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Valéria Ružičková
Rok vydania:2021
Dostupné od:9.11.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:81
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
Poznámka:Publikácia je výstupom projektu VEGA č. 1/0643/20 „Umelá inteligencia z pohľadu práva a etiky“.
DOI:https://doi.org/10.33542/UIP2021-0037-0
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Zborník zo XIV. študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva.

V rámci XIV. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva na tému „Umelá inteligencia z pohľadu práva“ si študenti Právnickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravili niekoľko príspevkov venujúcich sa aktuálnym otázkam v súvislosti s neustálym rozvojom umelej inteligencie. Z právneho hľadiska sa publikované príspevky zaoberajú významom umelej inteligencie v kozmickej činnosti ľudstva, jej vplyvom na základné práva, vývojom nových ľudských práv v súvislosti s jej aplikáciou v zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti či ochranou osobných údajov pri jej využívaní. Okrem časti príspevkov skúmajúcich tieto otázky z právneho hľadiska sa dva z publikovaných príspevkov zaoberajú umelou inteligenciou z pohľadu prírodných vied, približujúc význam umelej inteligencie pri lokalizácii vo vnútornom prostredí ako aj jej význam v predikcii nákladov zdravotnej starostlivosti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie