Ako správne pracovať s prameňmi práva Európskej únie. Metodická príručka.

ONLINE

978-80-574-0038-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Dominika Becková • Radoslav Benko • Valéria Ružičková
Rok vydania:2021
Dostupné od:29.10.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:167
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva
Poznámka:Publikácia je výstupom z projektu VVGS-2020-1645 „Ako správne pracovať s prameňmi práva Európskej únie“.
DOI:https://doi.org/10.33542/ASP2021-0038-7
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Štúdium práva Európskej únie sa len sotva zaobíde bez práce s jeho prameňmi. Množstvo typov právnych predpisov, viacero foriem súdnych rozhodnutí ako aj široké spektrum kritérií pri vyhľadávaní právnych aktov Európskej únie a judikatúry jej súdov vo vyhľadávacích formulároch na oficiálnych webových portáloch Európskej únie však môže pôsobiť na prvý pohľad mätúco a tým prácu s prameňmi práva Európskej únie skomplikovať a predĺžiť.  Metodická príručka „Ako správne pracovať s prameňmi práva Európskej únie“ má za cieľ pomôcť študentom zorientovať sa v systéme prameňov práva Európskej únie ako aj v prameňoch samotných, ponúknuť im tipy a rady užitočné pri ich vyhľadávaní a prispieť tak k osvojeniu si základných postupov pri práci s nimi.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie