Výsledky vedeckého výskumu ako inšpirácia pre vznik a rozvoj socioonkológie na Slovensku

ONLINE

978-80-8152-576-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Eva Žiaková • Lucia Tóthová • Katarína Šiňanská • Tatiana Žiaková • Agnesa Kočišová • Antónia Sabolová Fabianová
Vedecký redaktorBeáta Gajdošová
Rok vydania:2017
Dostupné od:18.12.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:106
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Táto monografia vznikla v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy Vega 1/0230/15 s názvom „Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok“.

Popis

Vedecká monografia vznikla v rámci riešenia grantovej úlohy Vega 1/0230/15 s názvom „Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok“, a jej cieľom bolo okrem iného nájsť isté spoločné osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok, zamerať sa na výber ich copingových stratégií, ktoré môžu byť významné z hľadiska vzniku onkologickej choroby, ako i navrhnutie spôsobov a možností využitia základných metód socioterapie ako jednej z najdôležitejších metód sociálnej práce v práci s touto skupinou klientov a klientok, vychádzajúc z poznania ich osobnostných a sociálnych charakteristík.

Predstavuje tiež akýsi východzí bod k ďalším nevyhnutným krokom a to je prepojenie získaných výsledkov výskumu do praxe k samotným onkológom do nemocníc, do ich ambulancií a tak ku samotným pacientom a pacientkam ako aj podpora opodstatnenosti rozvoja špecifickej vednej disciplíny socioonkológie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie