Rizikové správanie onkologicky chorých klientov sociálnej práce

ONLINE

78-80-8152-524-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Lucia Tóthová • Eva Žiaková
Rok vydania:2017
Dostupné od:september 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:91
Poznámka:Monografia vznikla v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy Vega 1/0230/15 s názvom „Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok“.

Popis

Súčasná doba je rýchla, uponáhľaná, so silne presadzovanou emancipáciou žien, pohltená informačno-komunikačnými technológiami, ktoré prekonávajú vzdialenosti, ale zároveň ich vytvárajú. Mení sa životný štýl človeka, nastupujú mnohé choroby a rakovina sa stáva akýmsi „trendom súčasnosti“. Nároky na človeka, a obzvlášť na ženy, sú v dnešnej dobe priveľké. Ženy vykonávajú viacero rolí a plnia množstvo úloh. Stávajú sa starostlivými matkami, chápajúcimi a odovzdanými manželkami, zamestnankyňami vyznačujúcimi sa profesionalitou a flexibilitou, nevynímajúc však idol mýtu krásy. Na základe prekročenia tradičného rodového rozdelenia práce, sa život žien odohráva na viacerých úrovniach. Ich pracovný deň sa nekončí odchodom zo zamestnania, ale pokračuje starostlivosťou o domácnosť a vlastnú rodinu. Popri tom všetkom sa usilujú naplniť nielen osobné očakávania, ale aj očakávania rodiny, sociálneho okolia a spoločnosti, odmietajú zlyhanie a usilujú sa o perfekcionizmus.

V našich životoch sa viac či menej objavujú situácie, ktoré nás ovplyvňujú a prinášajú záťaž. Aj napriek tomu, že nemôžeme a nedokážeme mať „pod kontrolou“ všetko a všetkých, sme schopní a schopné mať „pod kontrolou“ situácie, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú. V živote sa stretávame s problémami v zamestnaní, finančnými problémami, chorobami či smrťou blízkych. Rovnako ako negatívne, zasahujú nás aj pozitívne situácie. Na každú z nich reaguje každý inak.

Monografia je jedným zo spôsobov, ktorými sa usilujeme upozorniť na tzv. „C-systém zvládania“ ako maladaptívny spôsob zvládania záťaže typický onkologicky chorým pacientom. Ide o jeden z možných konceptov, ktorý vplýva na manifestáciu rakoviny prsníka. Na základe toho sme sa zamerali na využívané stratégie zvládania záťaže, pričom za významnú záťaž v životoch onkologicky chorých pacientok považujeme náročné životné situácie. Realizovaný výskum sa tak usiluje o syntézu náročných životných situácií a copingových stratégií využitých pri ich zvládaní, koncipovanú ako rizikové správanie pacientok s rakovinou prsníka. Nakoľko zvládanie záťaže môže byť rozdielne medzi mužmi a ženami, monografia je určená prevažne ženám, na ktoré sme sa sústredili aj v rámci realizovaného výskumu. Môže ísť o pacientky s onkologickou diagnózou, ale i ženy, ktoré chcú efektívnym a úspešným zvládaním situácií v živote danej chorobe predchádzať. Veríme tiež, že monografia obohatí všetkých, ktorí sa rovnakej cieľovej skupine venujú.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie