Násilie v sociálnej práci

ONLINE

978-80-8152-063-1

Tlačená publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Soňa Lovašová • Katarína Šiňanská • Magdaléna Halachová • Vladimír Lichner
Rok vydania:2013
Dostupné od:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:243
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Zborník vychádza v rámci projektu VEGA č. 1/0332/12 Analýza vybraných rizikových faktorov klientského násilia v sociálnej práci s dôrazom na prevenciu klientského násilia a prípravu sociálnych pracovníkov

Popis

Ústrednou témou konferencie je násilie v sociálnej práci. Násilie sa v sociálnej práci vyskytuje v rôznych formách. Či už ako práca s klientmi – obeťami rôznych typov násilia, alebo ako práca s agresívnym klientom, keď obeťou je sám sociálny pracovník. Násilie v spoločnosti prudko narastá a sociálna práca je vedou, ktorá sa spoločnosti nutne musí prispôsobovať; je to jej podstata. Preto zvládanie agresívnych situácií v akejkoľvek podobe je pre sociálneho pracovníka dôležitou súčasťou osobnostnej výbavy. Žiaľ, aj ochrana sociálneho pracovníka pred násilím sa postupne stane nutnosťou a nás možno v budúcnosti neminie nácvik sebaobrany a znižovania agresivity ako súčasť prípravy na povolanie, či celoživotného vzdelávania.
Zámerom tohoto zborníka je priblížiť odbornej aj laickej verejnosti problematiku násilia v sociálnej práci z rôznych uhlov pohľadu. Veríme, že sa tomuto vážnemu problému bude venovať čoraz viac pozornosti a že jednotlivé príspevky pomôžu čitateľovi pochopiť rozsah problému násilia v sociálnej práci.

Soňa Lovašová

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie