Podoby vnútorných i vonkajších faktorov zvládania záťaže z pohľadu teórie i praxe sociálnej práce

ONLINE

978-80-8152-405-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Eva Žiaková
Rok vydania:2016
Dostupné od:3.5.2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:231
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 27. 11. 2015 v Košiciach

Stres sa v rozvinutých spoločnostiach stáva súčasťou bežného života, čo negatívne vplýva na telesný a duševný stav človeka. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Podoby vnútorných i vonkajších faktorov zvládania záťaže z pohľadu teórie i praxe sociálnej práce je preto venovaný problematike zvládania záťaže z interdisciplinárneho pohľadu. Zaoberá sa celým spektrom problematiky zvládania od najvnútornejších špecificky definovaných faktorov C – systému zvládania u onkologických pacientov a pacientok, zvládania systému vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, sociologických súvislostí onkologického ochorenia, cez mieru sociálnej opory, ktorá ponúka človeku priestor pre zvládanie záťaže, až po možnosti zvládania záťažových situácií v najrôznejších oblastiach života.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie