Sociálna práca: formy, postupy a metódy

ONLINE

978-80-8152-386-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Soňa Lovašová
Rok vydania:2016
Dostupné od:15. 01. 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:101
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Pred sebou máte učebnicu, ktorej cieľom je najmä priblížiť čitateľom problematiku metód, metodológie, metodiky a metodológie výskumu v sociálnej práci. Kniha je obsahovo rozdelená do štyroch celkov, ktorých usporiadanie má svoj význam. Ten spočíva najmä v obsahovej nadväznosti učebnice ako takej. Prvou časťou sú kapitoly, ktoré sa zaoberajú odbornou terminológiou, vývojom metodiky sociálnej práce a klasifikáciou metód. Druhú časť tvoria výskumné metódy sociálnej práce, kde autorka venuje priestor metodológii výskumu sociálnej práce. Cieľom týchto kapitol nie je predložiť čitateľovi metodologické minimum, len ho zorientovať v základných typoch výskumov a ukázať ako postupne, krok za krokom vytvoriť projekt výskumu. Tretia časť predstavuje prierez jednotlivými formami sociálnej práce: sociálnou prácou s jednotlivcom, rodinou, skupinou, komunitou a spoločnosťou. Každá z týchto kapitol obsahuje v úvode krátky historický vstup do problematiky. Poslednú časť učebnice predstavujú kapitoly o práci s agresiou v praxi sociálnej práce a jej rôznych podobách. Verím, že učebnica bude nápomocná študentom pri štúdiu a že svojou skladbou čitateľov osloví.

Soňa Lovašová

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie