Metanoia v teórii a praxi sociálnej práce

ONLINE

978-80-574-0103-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Eva Žiaková • Tomáš Šeďo
Rok vydania:2022
Dostupné od:25.05.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:140
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21 „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce.
DOI:https://doi.org/10.33542/DSP2-0098-1-01
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej online konferencie (9. ročník Košických dní sociálnej práce) s medzinárodnou účasťou konanej dňa 26.11.2021.

 Predkladaný recenzovaný zborník príspevkov s názvom „Metanoia v teórii a praxi sociálnej práce“ je výstupom online konferencie s medzinárodnou účasťou 9. ročníka Košických dní sociálnej práce konanej dňa 26.11.2021. Ako to už naznačuje téma konferencie, ústredným zameraním predkladaných príspevkov je metanoia, ktorá predstavuje zmenu životného postoja. V jednotlivých príspevkoch sa rozoberajú zaujímavé a aktuálne témy, ktoré sa týkajú rôznorodých oblastí pôsobenia sociálnej práce. Predkladaný zborník obsahuje príspevky orientované na problematiku sociálnej patológie a jej prevencie, supervíziu, významu digitálnych technológií v sociálnej práci, metódam výskumov, starostlivosti o seba a podobne. Zborník taktiež obsahuje niekoľko príspevkov venovaných veľmi aktuálnej problematike radikalizmu a extrémizmu, ktorá je v súčasných podmienkach rozšíreným a závažným javom. Príspevky sú originálne a prínosné z pohľadu teoretických koncepcií, metodologických postupov, ale aj ako kvalitné empirické spracovania a prinášajú odborníkom zaujímavé výsledky výskumov. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie