Rodina ako priestor sociálnej práce

ONLINE

978-80-8152-965-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Magdaléna Hovanová
Rok vydania:2021
Dostupné od:08.02.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:103
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica ponúka pohľad na rodinu v rámci sociálnych kontextov. Venuje sa základným charakteristikám rodiny, životnému cyklu rodiny od výberu partnera, cez príchod detí do rodiny až po zánik rodiny. Počas svojho trvania rodina plní rôzne funkcie. Funkčná rodina je ideálna pre harmonický vzťah partnerov aj vhodné prostredie pre výchovu detí. Do života rodiny však vstupuje množstvo faktorov, ktoré vplývajú priamo alebo nepriamo na plnenie týchto funkcií a môžu zapríčiniť rôzne poruchy. Práve tu je úlohou sociálnej práce ponúknuť pomoc rodinám vyrovnať sa s ich veľkými aj malými problémami. Špecifickým znakom sociálnej práce je zameranosť na celok a komplexné posudzovanie rodiny, kde je potrebné brať do úvahy tak  hľadisko klienta ako aj hľadisko prostredia, v ktorom žije a ktoré ho neustále ovplyvňuje. Preto vysokoškolská učebnica ponúka postupy sociálnej práce s rodinou od posúdenia životnej situácie, cez plán práce s rodinou až po sociálnu intervenciu. Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov sociálnej práce, ktorí majú možnosť prostredníctvom priložených prípadových štúdií nacvičiť si komplexnú problematiku v rámci posúdenia prípadu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie