Marketing a fundraising mimovládnych neziskových organizácií

ONLINE

978-80-8152-957-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Katarína Šiňanská
Vedecký redaktorMgr. Magdaléna Hovanová, PhD.
Rok vydania:2020
Dostupné od:23.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:83
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Aby bola mimovládna nezisková organizácia úspešná, musí sa okrem svojho hlavného cieľa – šírenia svojej vízie a poslania sústrediť i na iné oblasti. Jej úspešnosť podporí viditeľnosť, povedomie o  činnosti v spoločnosti, šírenie jasného odkazu či transparentnosť. Monografia sa preto zaoberá špecifickými oblasťami mimovládnych neziskových organizácií a to oblasťou marketingu a fundraisingu. Obe oblasti sú pre úspech neziskovej organizácie kľúčové a preto si vyžadujú osobitnú pozornosť. Známym faktom je, že neziskové organizácie na Slovensku nie sú dostatočne podporované, prerozdelené financie sú z pohľadu dopytu nedostatočné. Neziskové organizácie musia vyhľadávať viaczdrojové financovanie, k čomu im napomáha efektívny marketing. Vybrané oblasti monografia  definuje a poukazuje na ich opodstatnenosť nielen v komerčnom priestore ale i na ich špecifiká a nevyhnutnosť v mimovládnom neziskovom sektore.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie