Špecifiká práce s mládežou v neziskovom sektore

ONLINE

978-80-8152-949-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Katarína Šiňanská
Rok vydania:2020
Dostupné od:23.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:70
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladaná vysokoškolská učebnica sa venuje rôznym pohľadom na problematiku práce s mládežou v mimovládnom neziskovom sektore, s ktorou je úzko spojená i oblasť sociálnej práce, či iných pomáhajúcich profesií. Ponúka teoretickú analýzu ako základný teoretický rámec problematiky, ktorý je nevyhnutné poznať pri štúdiu i pri výkone samotnej praxe v pomáhajúcej profesii. Taktiež ponúka aplikáciu prostredníctvom praktických ukážok.  Oblasť práce s mládežou sa v neziskovom sektore vyskytuje frekventovane. Rozvíjajú sa mnohé rôznorodé aktivity a projekty vychádzajúce zo základnej koncepcie splnomocňovania. Ich cieľom je čo najväčšie zapojenie mladých ľudí do verejného života. Naviac so špecifickým zameraním na tých mladých ľudí, ktorí zápasia s niektorou z foriem znevýhodnenia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie