Základy štatistiky v sociálnych vedách I. Teoretické východiská a deskriptívna analýza

ONLINE

978-80-8152-925-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vladimír Lichner
Rok vydania:2020
Dostupné od:09.11.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:83
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Predložená vysokoškolská učebnica predstavuje základný prehľad štatistickej teórie a praxe určený pre študentov a študentky sociálnej práce vrátane príkladov ich použitia v konkrétnych štúdiách. Tento text sa zaoberá prvou časťou štatistickej praxe, a to deskriptívnou analýzou, ktorú vnímame ako základnú podmienku spracovania akéhokoľvek empirického výskumu a je dôležitou i pri uchopení typických štatistických princípov a pojmov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie