Riziko ako sociálna kategória v období adolescencie

ONLINE

978-80-8152-899-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Dušan Šlosár
Rok vydania:2020
Dostupné od:28.09.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Monografia bola vydaná v rámci projektu VEGA č. 1-0285/18 Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti.
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Monografia Riziko ako sociálna kategória v období adolescencie autora Dušana Šlosára vznikla ako súčasť projektu VEGA č. 1-0285/18 Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. Monografia rozpracováva problematiku rizika v teoretickej rovine a zaradzuje riziko ako súčasť do sociálnych vzťahov, kontaktov a výmeny informácií. Z tohto teoretického základu vymedzuje riziko v pomáhajúcich profesiách. Zisťovanie miery rizika ostáva na vedúcich manažéroch. Ale riziko sa aktuálne dotýka tých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s jednotlivými klientskymi skupinami a preto ich účasť na zisťovaní miery rizika nemôže byť opomínaná. Monografia venuje osobitnú pozornosť rizikovému správaniu adolescentov a rozoberá najzávažnejšie formy rizikového správania. Od samovražednosti, cez kriminalitu, návykové konania látkového a nelátkového charakteru až po oblasť sexuality. Záver monografie patrí trom empirickým výskumom, ktoré sa zaoberajú problematikou rizikového správania adolescentov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie