V.SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

ONLINE

978-80-574-0269-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Miroslav Štrkolec - Filip Baláži - Natália Priateľová - Anna Vartašová
Rok vydania:2023
Dostupné od:20.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:287
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vznikol ako čiastkový výstup z riešenia grantovej úlohy projektu APVV-19-0124 „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“.
DOI:https://doi.org/10.33542/VSCD-0269-5-00
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Daňové právo a nové javy v ekonomike

Tento zborník vedeckých prác prezentuje príspevky, z medzinárodnej vedeckej konferencie „V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Daňové právo a nové javy v ekonomike", ktorá sa konala v dňoch 5. a 6. júna 2023 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a bol podporený Vedeckou a grantovou agentúrou v rámci projektu APVV-19-0124 „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)". Jednotlivé príspevky sú zamerané na riešenie aktuálnych otázok daňového práva v kontexte nových javov v ekonomike. Autori sa v príspevkoch venujú najmä digitalizácii a z nej vyplývajúcim výzvam pre daňové právo, najmä špecifickým problémom týkajúcim sa kryptoaktív, digitálnej dane a technológií, no tiež zdieľanej ekonomike a jej daňovým dopadom. Pozornosť je venovaná aj vybraným mimoriadnym opatreniam prijatým vo finančnej oblasti v reakcii na pandémiu COVID-19 a aplikačným problémom, ktoré, vznikli alebo môžu vzniknúť, pri ich realizácii v aplikačnej praxi. Autori sa v príspevkoch venujú problematickým aspektom skúmanej problematiky a vo vzťahu k nim formulujú hodnotiace úsudky, vlastné názory a možné návrhy v rovine de lege ferenda.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie