KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2023, VII. ročník, Ochrana vlastníckeho práva normami trestného práva

ONLINE

978-80-574-0270-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Sergej Romža, Martin Štrkolec, Bronislava Vinerová
Rok vydania:2023
Dostupné od:20.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:602
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/OVP-0270-1
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborníkvedeckých príspevkov z celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konajúcej sa dňa 21. - 22 .06. 2023 organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie