Svetové dejiny štátu a práva

ONLINE

978-80-574-0020-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Erik Štenpien
Rok vydania:2021
Dostupné od:10.09.2021
Vydanie:3. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolský učebný text Svetové dejiny štátu a práva má slúžiť študentom 1. ročníka právnickej fakulty. Mapuje dejiny štátu práva orientálnych despocií i vybraných štátov starovekého Grécka. Pomerne podrobne sa venuje právnym dejinám stredovekých a feudálnych štátov a miest a inštitútom stredovekého práva s dôrazom na súkromné právo. Ďalej je venovaný dejinám ústav krajín Európy (Nizozemsko, Poľsko, V. Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko) a USA. Venuje sa modernému právu 19. storočia. V osobitnej kapitole sa venuje parížskej mierovej konferencií v roku 1919 a systému zmlúv, ktoré boli počas nej prijaté. V závere sa venuje právnym dejinám vybraných štátov Európy a USA v 20. storočí a ich štátnemu zriadeniu s dôrazom na typ režimu – demokracia, diktatúra.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie