Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva

ONLINE

978-80-8152-983-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ladislav Hrabčák
Spoluautori:Miroslava Kušníriková • Adrián Popovič • Jozef Sábo • Monika Stojáková • Radka Štefánová
Vedecký redaktorprof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Rok vydania:2021
Dostupné od:31.03.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:116
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Projekt VVGS-2019-1068 s názvom: „Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva“ a zároveň bola táto práca podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124.
DOI:https://doi.org/10.33542/BT2021-983-2

Popis

Predostreté dielo predstavuje záverečný výstup z riešenia projektu VVGS-2019-1068 s názvom „Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva“ a bolo vytvorené zároveň ako jeden z čiastkových výstupov z projektu APVV-19-0124 s názvom „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“. Čiastočné prekrytie predmetu výskumu jednotlivých projektov umožnilo takýto výskum, a to najmä pokiaľ ide o výskumnú úlohu týkajúci sa digitálnych (virtuálnych) platidiel.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie