Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v SR

ONLINE

978-80-574-0122-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Richard Geffert - Denisa Rovenská
Vedecký redaktordoc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD., MPA.
Rok vydania:2022
Dostupné od:21.09.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Vedecká monografia je hlavným výstupom riešenia projektu VEGA 1/0290/20 Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike.
DOI:https://doi.org/10.33542/SDS2022-0122-3
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Popis

Sociálna spravodlivosť ako kľúčová hodnota sociálnej politiky predstavuje neoddeliteľnú súčasť systému sociálneho zabezpečenia každého demokratického a právneho štátu Západnej civilizácie. Vedecká monografia sa zameriava na sociálnu spravodlivosť v starobnom dôchodkovom systéme Slovenskej republiky v časovom diapazóne 2004 - 2022. Pozornosť je dominantne zameraná na II., tzv. kapitalizačný dôchodkový pilier. Ciele vedeckej monografie korešpondujú s vybranými cieľmi formulovanými v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0290/20Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike. Hlavným cieľom monografie je identifikovať vnímanie sociálnej spravodlivosti v kapitalizačnom pilieri starobného dôchodkového sporenia cez hodnotové orientácie sporiteľov pri rozhodovaní sa o investovaní vo fondoch II. piliera, ako modeloch vytvorených relevantnými politickými reprezentáciami v Slovenskej republike.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie