Teória verejnej politiky

ONLINE

978-80-574-0011-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Stanislav Konečný
Rok vydania:2021
Dostupné od:01.10.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:242
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Cieľom tejto monografie je interpretovať súvislosti vzniku teórie verejnej politiky a  základné parametre jej predmetu – verejného záujmu, aktérov a nástrojov – ako aj jej metodologického vybavenie.

Publikácia je zároveň reakciou na súčasný stav rozvoja verejnej politiky a jej teórie u nás v kontexte stavu jej rozvoja vo svete. Dnes, keď existuje v zahraničí už nielen veľmi rozvinutá teória i prax verejnej politiky, je jej sprístupnenie nášmu čitateľovi v celej tejto šírke v podobe domácej produkcie takmer nemožné už aj vzhľadom ku kvantitatívnym parametrom nášho domáceho autorského potenciálu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie