Vybrané kapitoly z verejných financií II.

ONLINE

978-80-574-0104-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Darina Koreňová
Rok vydania:2022
Dostupné od:07.06.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:122
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Táto vysokoškolská učebnica je prioritne určená pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale môže byť vhodným informačným zdrojom pre študentov iných fakúlt či odborov so zameraním na verejnú správu, verejné financie a ekonomiku verejného sektora. Učebnica môže slúžiť nielen ako učebný materiál pri vysokoškolskom vzdelávaní, ale aj ako užitočná pomôcka pre odbornú verejnosť. Pracovníci štátnej správy a územnej samosprávy, ale aj pre subjekty neziskového a súkromného sektora môžu poznatky z nej využiť v každodennej praxi.

Učebnica je rozdelená do siedmich kapitol. Cieľom učebnice je zrozumiteľným spôsobom objasniť základné pojmy ako fiškálny federalizmus, fiškálna decentralizácia, rozpočet územnej samosprávy, jeho príjmy a výdavky. Učebnica čitateľovi ďalej priblíži i financovanie dôležitých odvetví, ktorými sú školstvo, zdravotníctvo a doprava.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie