Rozvoj profesionálnych kompetentností

ONLINE

978-80-8152-777-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Denisa Rovenská
Rok vydania:2019
Dostupné od:14.10.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:96
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií

Popis

Vysokoškolské učebné texty sú zamerané na rozvoj profesionálnych kompetentností a analyzujú oblasti ako komunikácia, leadership, stanovovanie cieľov, rozhodovanie, manažment času, tímová práca, konflikty a stratégie riešenia konfliktov a zvládanie stresu. Jednotlivé kapitoly ponúkajú sumár informácií potrebných pre vytvorenie si teoretického prehľadu o daných kompetentnostiach a zároveň obsahujú rôzne podnetné úlohy či aktivity, ktoré by mali čitateľa motivovať k snahe transformovať získané teoretické poznatky do praktickej roviny. Všetky profesionálne kompetentnosti je potrebné rozvíjať a posilňovať v praxi, pretože až vtedy človek skutočne rozvinie potenciál vedomostí a poznatkov, ktoré získal a stane sa kompetentným nielen vo svojom pracovnom, ale aj súkromnom živote. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie