Teória a prax verejnej správy

ONLINE

978-80-8152-724-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jana Volochová • Lucia Rožová
Rok vydania:2019
Dostupné od:4.4.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:238
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov zo IV. ročníka vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila dňa 13. 02. 2019 v priestoroch Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Popradská 66, 040 11 Košice

Obsah zborníka tvoria príspevky účastníkov konferencie Teória a prax verejnej správy: Vedecká konferencia doktorandov uskutočnenej 13. februára 2019 na pôde Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celkovo je v zborníku 28 príspevkov, ktoré sú podľa ich obsahového zamerania rozdelené do politologickej, právnej a sociálno-ekonomickej sekcie. Účastníci konferencie predstavovali príspevky rozmanitých a aktuálnych odborných tém spôsobom obohacujúcim súčasnú teóriu a prax verejnej správy. Jednotliví autori do svojich konferenčných príspevkov zároveň zahrnuli mnoho dôležitých postrehov, názorov, skúseností a poznatkov. Všetky publikované príspevky poskytujú priestor pre hlbšiu kvalifikovanú diskusiu.

Zostavovateľky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie