Manažment ľudských zdrojov

ONLINE

978-80-8152-952-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Gabriela Kravčáková • Dominika Bernátová
Rok vydania:2020
Dostupné od:23.12.2020
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:217
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Vysokoškolské skriptá riešia problematiku manažmentu ľudských zdrojov. Určené sú študentom a tiež odbornej verejnosti. Ich cieľom je prezentovať aktuálne poznatky o manažmente ľudí, opis personálnych procesov a charakteristika metód personálnej práce tak, aby ich študent dokázal aplikovať v praxi. Text je zameraný aj na personálnu prax v inštitúciách štátnej správy. Skriptá obsahujú 10 kapitol. Začiatok je venovaný teoretickým východiskám a príspevku manažmentu ľudských zdrojov k úspešnosti organizácie a následne sú spracované jednotlivé personálne procesy. Pozornosť je venovaná aj využívaniu moderných technológií a umelej inteligencii v personálnych procesoch.   

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie