Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov

978-80-8152-868-2

Tlačená publikácia

19,09 €
19,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ladislav Orosz
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:336
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín

Popis

Vysokoškolská učebnica pripravená pre štúdium verejnoprávnych disciplín na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktorá je využiteľná ako študijná literatúra aj pre študentov právnických fakúlt a politológie. V prvej časti učebnice je predmetom výkladu a analýzy teória ústavy. Autor kladie v tejto časti osobitný zreteľ  na dynamicky sa rozvíjajúce časti ústavnej teórie, ku ktorým patrí najmä problematika materiálneho jadra ústavy a súdna kontrola ústavnosti. Druhá časť učebnice má komparatívny charakter. Autor v nej analyzuje genézu a rozbor súčasného stavu ústavných modelov tradičných demokracií (USA,  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzska a SRN), ako štátov zoskupenia V4 (Poľská republika, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie