Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy

ONLINE

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:príručka, komentár
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:30
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Projekt vvgs-2017-663 s názvom Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy vznikol vďaka finančným prostriedkom Vnútornej vedeckej grantovej schémy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Popis

Manuál s návrhom odporúčaní pre prax a potreby verejnej správy na Slovensku v kontexte spravodlivosti

Praktický manuál prezentuje výsledky výskumu zameraného na skúmanie fenoménu spravodlivosti vo verejnej správe na Slovensku. Dôraz je kladený na zistenie a hodnotenie miery spravodlivosti vo vybraných organizáciách verejnej správy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie