Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie

ONLINE

978-80-574-0076-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Lenka Pčolinská
Rok vydania:2021
Dostupné od:20.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:155
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica „Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie“ predstavuje problematiku sociálnej ekonomiky z komplexného hľadiska a je prvou vysokoškolskou učebnicou zameranou na tému sociálnej ekonomiky na Slovensku. Jej cieľom je prispieť k pochopeniu konceptu sociálnej ekonomiky, jej vývoja, základného pojmového aparátu, legislatívneho ukotvenia a praktických reálií sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov na Slovensku. Učebnica pojednáva o základných legislatívnych princípoch, ktoré je potrebné poznať pri založení sociálneho podniku.

Je rozdelená do deviatich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá vývojom sociálnej ekonomiky v iných štátoch a na Slovensku. Druhá kapitola pojednáva o sociálnej ekonomike v kontexte zlyhania trhu. Tretia kapitola je zameraná na etické princípy sociálnej ekonomiky a podnikania. Štvrtá kapitola predstavuje právne formy sociálnych podnikov na Slovensku a v zahraničí. Piata kapitola sa zaoberá legislatívnym vymedzením sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku a vo vybraných krajinách. Šiesta kapitola je zameraná na financovanie a formy podpory sociálnych podnikov podľa platnej legislatívy. Siedma kapitola sa zaoberá postavením samosprávy v kontexte sociálneho podnikania a približuje fungovanie obecných sociálnych podnikov. V ôsmej kapitole je detailne predstavený Model založenia sociálneho podniku. Deviata kapitola rozoberá príležitosti a limity rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a predstavuje inštitucionálnu podporu fungovania subjektov sociálnej ekonomiky.

Vysokoškolská učebnica „Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie“ je určená najmä študentom študujúcim problematiku sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov na vysokých školách. Môže byť užitočná aj pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy, ale aj pre subjekty súkromného sektora, napr. budúcich sociálnych podnikateľov, ktorí poznatky z nej môžu využiť pri zakladaní sociálnych podnikov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie