Sociálna politika včera a dnes

978-80-574-0003-5

Tlačená publikácia

14,55 €
14,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Richard Geffert
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:186
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Popis

Táto kniha je určená študentom spoločenských a behaviorálnych vied, zvlášť odborom, ako verejná politika a verejná správa, politológia, ale aj sociológia, či história a filozofia. Mnohé informácie v nej sú zaujímavé aj pre študentov humanitných odborov a filozofických či pedagogických fakúlt.  Explicitne je určená k predmetom Sociálna politika a Európska sociálna politika, tiež ako základ k predmetu Aplikovaná sociálna politika pre odbory verejná politika a verejná správa a európska verejná správa fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Ponúka množstvo informácií o sociálnej politike, ako aplikovanej vednej disciplíne, ktorá je predovšetkým vedou pre prax (nie výskumom pre výskum). Vznikla sumarizáciou a syntézou mnohých domácich aj zahraničných autorov z rôznych vedných disciplín – politológia, ekonómia, právo, sociológia, ale aj sociálna práca či filozofia. Ponúka multiparadigmatický pohľad na sociálnu politiku Západnej civilizácie s jej axiologickým fundamentom, ktorý má svoj základ v historickom odkaze Starovekého Grécka, skrz kresťanstvo; predovšetkým kresťanské sociálne učenie, až po postmodernú polyparadigmatickú súčasnosť nového storočia a tisícročia. Je rozdelená do šestnástich základných kapitol, ktoré postupne predstavujú  sociálnu politiku od jej základných charakteristík a pojmov, cez aktérov  a  historický development, až po jej šesť základných integrálnych súčastí.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie