Finančná analýza organizácie

978-80-7097-939-6

Tlačená publikácia

16,01 €
16,01 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Eva Mihaliková • Zuzana Hrabovská
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:152
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Nestálosť trhového prostredia môže ovplyvniť finančnú situáciu v podniku. Preto je základom jeho úspešnej adaptácie vykonávanie objektívnych finančných analýz a hodnotení vlastných finančných možností. Na základe toho je nevyhnutné poznať systém kvalitatívnych finančných ukazovateľov, prostredníctvom ktorých dokážeme posúdiť finančnú situáciu a výkonnosť. Učebné texty poukazujú aj na výpočet konkrétnych ukazovateľov, identifikáciu vzájomných vzťahov medzi ukazovateľmi a ich dynamiku, vyjadrujúcu tendencie vo vývoji finančnej situácie v časovom horizonte.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie