Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií

ONLINE

978-80-574-0083-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ondrej Mitaľ • Denisa Rovenská • Eliška Župová
Spoluautori:Veronika Džatková, Michal Jesenko, Martina Kantorová, Rastislav Král, Katarína Miňová, Lucia Rožová, Jana Volochová, Eva Výrostová
Rok vydania:2022
Dostupné od:16.02.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:142
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica je prvou z dvoch publikácii pripravovaných pre novovytvorený študijný predmet „Kompetentnosti kapacít verejných inštitúcií“, realizovaný v rámci aktivity „Spolupráca verejných inštitúcií pri vzdelávaní mladých ľudí“ projektu „Budúcnosť verejnej správy“ (Future of Public Administration-FoPA), ktorý je realizovaný v programe Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Dôsledné naplnenie koncepcie Good Governance však vyžaduje hĺbkové pochopenie aspektov, ktoré sú v praxi spojené s uplatňovaním jednotlivých princípov Good Governance. Predkladaná vysokoškolská učebnica Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúciímá ambíciu obsahovo napĺňať 12 princípov Good Governance.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie