Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní

ONLINE

978-80-8152-782-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Martin Vernarský , Rastislav Král, Ondrej Mitaľ, Jana Volochová
Rok vydania:2019
Dostupné od:23.10.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:258
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Zborník aj vedecký seminár boli realizované ako súčasť riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0367/19 Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní.

Popis

Recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára

Kompetencie obecnej samosprávy predstavujú spolu s podielom štátu na ich uskutočňovaní kombináciu faktorov podstatne determinujúcu dnešný obraz slovenskej obecnej samosprávy. Uvedená kombinácia nie je iba modelom, ktorý vytyčuje cestu k optimálnemu nastaveniu fungovania samosprávy obcí, ale je i autentickým svedectvom o postoji štátu ku skutočnému významu obcí ako nositeľov decentralizovanej časti verejnej moci. Zborník má prierezový charakter, keďže sa neobmedzuje len na pohľady jednej vednej disciplíny na obecnú samosprávu, ale je prejavom snahy o čo najvyššiu mieru pochopenia skutočnej podstaty nedostatkov, ktoré obce na Slovensku zaťažujú. Preto napĺňa ambíciu po viacodborovom vedeckom analyzovaní postavenia a kompetencií obecnej samosprávy prezentujúc pohľad ekonomický, politologický i právny.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie