Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy

ONLINE

978-80-8152-822-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Denisa Rovenská • Eliška Župová
Dostupné od:18.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:240
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií
DOI:https://doi.org/10.33542/BVV2019-822-4

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 14.11.2019

Predkladaná publikácia obsahuje príspevky, orientované do prostredia organizácií verejnej správy, ktoré boli autormi prezentované vo forme prednášok. Príspevky boli zamerané na problematiku byrokratických pravidiel uplatňovaných pri rôznych organizačných a politických procesoch a na problematiku vedomostnej organizácie z rôznych uhlov pohľadu. Informácie, ktoré boli diskutované v rámci vedeckej konferencie prispeli k zdôrazneniu potreby zaujímať sa o danú problematiku predovšetkým z interdisciplinárneho rámca. Práve prienik rôznorodých poznatkov a skúseností z mnohých vedných disciplín zaručí komplexnosť poznania skúmanej témy ako v jej šírke, tak i v hĺbke.

Rady by sme touto cestou vyjadrili úprimné poďakovanie celému vedeckému výboru a všetkým recenzentom za ich čas a ochotu podieľať sa na tvorbe a skvalitnení tejto publikácie.

Je nám cťou, že môžeme čitateľom ponúknuť zborník, ktorého obsah je zaujímavý a a informačne bohatý a zároveň dúfame, že bude aj inšpiráciou do ďalšieho výskumu a vytvorí prostredie pre budúce podnetné diskusie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie