Zborník publikovaných výstupov z riešenia úlohy VEGA 1/0757/17

Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike

Stanislav Konečný (ed.)

ONLINE

978-80-8152-820-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Stanislav Konečný
Rok vydania:2019
Dostupné od:20.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:105
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Zborník publikovaných výstupov z riešenia úlohy VEGA 1/0757/17

Popis

Veľká väčšina týchto publikačných výstupov je pre domácich čitateľov pomerne ľahko dostupná či už v printovej alebo elektronickej podobe. Keďže však viacero kľúčových publikovaných výstupov je pre slovenských čitateľov z rôznych dôvodov menej prístupných, rozhodli sme sa ich v tomto zborníku reprintovať aspoň niektoré z nich v ich slovenskojazyčných verziách. Keďže všetky tu reprintované texty prešli pri svojom pôvodnom vydaní riadnym recenzným pokračovaním, nebolo už potrebné ich slovenskojazyčné verzie znovu recenzovať. Pri každej z publikovaných štúdií preto uvádzame bibliografické údaje jej pôvodného vydania, vrátane mien recenzentov, vedeckých redaktorov a pod.

Zostavovateľ

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie