Príklady dobrej praxe dobrého spravovania pre expertov verejných inštitúcií

ONLINE

978-80-574-0082-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ondrej Mitaľ • Denisa Rovenská • Eliška Župová
Spoluautori:Veronika Džatková, Michal Jesenko, Martina Kantorová, Rastislav Král, Katarína Miňová, Lucia Rožová, Jana Volochová, Eva Výrostová
Rok vydania:2022
Dostupné od:16.2.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:55
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebný text nadväzuje na publikáciu Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií“. Materiál dopĺňa predchádzajúcu vysokoškolskú učebnicu o prípadové štúdie z jednotlivých princípov Good Governance. Prípadové štúdie tematicky kopírujú kapitoly vysokoškolskej učebnice a svojim jedinečným, originálnym a každému autorovi vlastným spôsobom spracovania prípadovej štúdie obohacujú výučbu študijného predmetu zameraného na princípy Good Governance.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie