Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci

Online only

978-80-8152-120-1

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Alexander Bröstl • Marta Breichová Lapčáková • Martin Štrkolec
Year of publication:2014
Available from:19.12.2014
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:Slovak
Number of pages:248
Faculty:Faculty of Law
Department:Katedra teórie štátu a práva
Note:Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0823-11: Regionalizmus a jeho prínos pre medzinárodné právo.

Related Products