Firewall demokracie

Tlačená publikácia Firewall demokracie

ONLINE

978-80-574-0311-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Martina Hurčalová - Lukáš Jakabovič - Jana Kseňák Gregová
Rok vydania:2024
Dostupné od:14.05.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:199
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup grantového projektu VEGA č. 1/0321/21 - Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z XII. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej 19. mája 2023 Katedrou politológie Filozofickej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Inštitútom politických vied a verejnej správy Fakulty politológie a žurnalistiky Univerzity Marie Curie-Sklodowskej v Lubline, Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity v Miškovci, Fakultou regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej univerzity v Brne, Vytautas Magnus University v Kaunase a OZ Res Publica.

Cieľom predkladanej publikácie Firewall demokracie je poukázať na deformácie demokracie a jej obranné mechanizmy, ktoré sú aktuálne vo svete, Európe alebo na Slovensku.

Zborník pozostáva z 13 príspevkov prioritne v slovenskom, ale aj anglickom a českom jazyku. Autori jednotlivých príspevkov sa venovali stavu demokracie a jej problémom nielen v domácom, ale aj globálnom priestore.

Témami príspevkov sú stav demokracie, občianskej spoločnosti, suverenity a právneho štátu. Predkladaný zborník sa rovnako venuje vojenskému konfliktu na Ukrajine, geopolitike USA, či stavu demokracie v Číne a Maďarsku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie