Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov (2.vyd.)

ONLINE

978-80-7097-904-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Silvia Kontírová a kol.
Rok vydania:2011
Dostupné od:03.11.2011
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:101
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Tento prepracovaný a doplnený učebný text chce byť zrozumiteľným a praktickým pomocníkom pre študentov magisterského stupňa štúdia učiteľstva akademických predmetov na Filozofickej fakulte UPJŠ a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach absolvujúcich povinné predmety pedagogická prax.

Jeho všeobecná časť sa zaoberá poslaním, primárnymi ľudskými činiteľmi, druhmi a formami pedagogickej praxe ako jednej z povinných organizačných foriem učiteľského štúdia a špecifikami pedagogickej praxe v podmienkach UPJŠ. Špeciálna časť obsahuje základné informácie a povinnú dokumentáciu praktikantov k chronologicky zoradeným druhom pedagogických praxí na UPJŠ.

Autori Vám budú vďační, ak ich na prípadné chyby a nedostatky učebného textu upozorníte prostredníctvom e-mailovej adresy silvia.kontirova@upjs.sk.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie