Kant, fenomenológia a analytická filozofia

ONLINE

978-80-8152-104-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Vladimír Leško • Milovan Ješič • Eugen Andreanský
Vedecký redaktorPavol Tholt
Rok vydania:2013
Dostupné od:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:206
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie
Poznámka:Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ pod názvom Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT), kód ITMS projektu: 26110230056

Popis

Filozofické dielo zakladateľa nemeckého klasického idealizmu Immanuela Kanta patrí k tým, ktoré je silou svojho teoretického odkazu permanentne inšpirujúce aj v súčasných dobových filozofických aktivitách. To je neodškriepiteľnou skutočnosťou, voči ktorej nemožno vážnejšie namietať. Dôkazom tejto skutočnosti sú aj filozofické učenia zakladateľa fenomenológie Edmunda Husserla, jeho pokračovateľa Martina Heideggera a tiež viacerých predstaviteľov analytickej filozofie. Uvedená skutočnosť priviedla autorov tejto práce k myšlienke, aby naznačenej problematike venovali samostatnú kolektívnu monografiu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie